CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

De milieuwetgeving evolueerde van een oorspronkelijk curatief gerichte benadering, gefocust op pollutieverwerking, naar een preventieve en vervolgens een geïntegreerde aanpak, met een reglementair en productgericht kader (EuP/ErP en ROHS-richtlijnen…).

De ondernemer die dankzij ecodesign proactief inspeelt op die evoluties kan die potentiële beperkingen voorzijn of vermijden.