CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Ecodesign richt zich op de verbetering van producten of diensten. Dit kan gebeuren op verschillende niveaus, gaande van de bijwerking van een product tot en met de ontwikkeling van een nieuw economisch model.

Met het oog op een globaal beleid is het wenselijk te kiezen voor een combinatie van deze methodes, om zo een continu verbeteringsproces van de milieuprestaties van de producten op gang te brengen.

 

(bij de illustratie:)

ECODESIGN OP WELK NIVEAU?

Het niveau bepaalt de aanpak!

Eco-efficiëntie

Verbeteringsfactor

Type 1: productverbetering

Type 2: product wordt hertekend

Type 3: functie-innovatie

Type 4: systeeminnovatie

 

Breuk

 


Bron : Cel ecodesign volgens H. Brezet, C. Van Helmel, EcoDesign: a promising approach to sustainable production and consumption, UNEP, Parijs, 1997

* * *

Niveau 1 : Hier hebben we te maken met de verbetering of de bijwerking van een product of dienst. De toegepaste methodes zijn identiek. Ecodesign dient hier om de producten of diensten beter af te stemmen op de regelgeving en streeft tevens naar een kostenverlaging.

De keuze van het niveau hangt af van de product- of dienstontwikkelaar.

Voorbeelden: optimalisatie van het snijproces om afval te verminderen, routeplanning om het aantal kilometers te verlagen, eliminatie van gevaarlijke stoffen, vermindering van het energieverbruik,…

 

Niveau 2 : Op dit niveau wordt een product of dienst opnieuw geconcipieerd. Dit niveau vereist meer diepgang en een langere ontwikkelingsperiode dan het vorige niveau. Het kan tevens gevolgen hebben buiten het bedrijf (eisen ten opzichte van de leveranciers, keuze van andere leveranciers, inschakeling van een technisch en/of ecologisch studiebureau,…).

De keuze van het niveau hangt af van de product- of dienstontwikkelaar en van het projectteam.

Voorbeeld: hertekening van de stoel « Please » door Steelcase.

 

(Illustratie)

Please – Verbetering van een bestaand product

Keuze van het materiaal:

  • Geen pvc

  • Geen zamak

  • Geen lijm op de zit

 

Aantal bestanddelen:

30% minder

 

Gewicht van de stoel:

16% lager

 

Volume van de verpakking:

33% minder

 

Bevat 32% gerecycleerde materialen.

 

 

Niveau 3 : Dit niveau heeft betrekking op een nieuw concept. Het gaat hier om een innovatie die een breuk betekent, met grote gevolgen buiten het bedrijf en op de markt.

Voorbeeld: Nnof ontwikkelde in het kader van zijn verhuisafdeling een dienst om oud meubilair te recupereren en te herstellen. Zo krijgt het meubilair een tweede leven in het bedrijf zelf of daarbuiten, bv. in vzw, spin-offs,...

 

(Illustratie)

Voor                           Na

 

Niveau 4 : Op dit niveau trekt men de breuk en de innovatie door tot de uiterste eco-efficiëntie en heeft men te maken met nieuwe systeemconcepten. Niveau 4 stelt de noden in vraag en integreert het milieu als een nieuwe ontwikkelingswaarde. Deze innovatiegraad heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfscultuur.

 

Voorbeeld : Het Cambiosysteem van gedeelde wagens illustreert de overschakeling van een product naar een dienst, door de individuele eigendom van het product te verschuiven naar een dienstverlening met een gelijkaardige functionaliteit.