CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Ecodesign benadrukt het belang van innovatie, meer bepaald door de competenties van de verschillende afdelingen van het bedrijf (marketing, technische dienst, aankoop, directie…) te onderlijnen en door met de leveranciers naar oplossingen te zoeken. Die transversale competenties ontwikkelen de creativiteit van de personeelsleden en genereren producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde, die op prijs gesteld worden voor hun prestaties. Zij vangt tevens de afwezigheid van een eigen R&D-afdeling op - een dienst die vaak voorbehouden is voor grote structuren. Uiteindelijk wordt zo het competitieve voordeel van het bedrijf versterkt, waardoor het bedrijf zich ook duidelijker onderscheidt op de markt. Het personeel van het bedrijf rond een gemeenschappelijk project scharen bevordert tevens de uitwisseling van competenties en stimuleert de productiviteit.