CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

De ecologische voetafdruk wordt tevens een belangrijk criterium bij de toekenning van subsidies. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ecodesign bij de ontwikkeling van producten en diensten sterk aangemoedigd via diverse subsidiemogelijkheden.

 

Voor dienstenbedrijven :

 • Subsidies voor consultancy (technische haalbaarheidsstudie voor investering of advies inzake ecodesign),
 • Subsidies voor voorbereidende activiteiten (inschakeling van externe consultant met het oog op de oprichting van het bedrijf),
 • Subsidies voor de vernieuwing van procedés,
 • Subsidies voor organisatorische vernieuwing (nieuwe organisatiemethodes, organisatie van de werkplek & externe relaties van het bedrijf),
 • Eenmalige innovatiepremies voor de werknemers,
 • Vrijstelling van beroepsvoorheffing voor onderzoekers ingeval van aanwerving.

 

Voor productiebedrijven :

 • Subsidies voor de productie van ecoproducten,
 • Subsidies voor consultancy(technische haalbaarheidsstudie voor men een research- en industrieel ontwikkelingsproject opstart),
 • Subsidies voor R&D-projecten (op punt stellen van nieuwe producten en procedés, gebruik van bestaande kennis en technieken,...),
 • Subsidies voor de vernieuwing van procedés (nieuwe technieken, nieuw materiaal, ...),
 • Subsidies voor milieubescherming en energiebesparingen.

 

De Cel Ecodesign van UCM bezorgt bedrijven een gepersonaliseerde lijst van subsidies voor ecodesign en ecovernieuwing. Contacteer ons voor meer informatie.