CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Het is natuurlijk het milieu dat als eerste baat heeft bij de toepassing van ecodesign, omdat al in het conceptueel stadium van het product rekening gehouden wordt met de impact daarvan op het milieu. Na 20% van de tijd die het bedrijf besteedt aan de ontwikkeling van een product werden al 80% van de technische keuzes gemaakt en liggen al 80% van de milieu-aspecten die verbonden zijn aan dat product vast. Voor een optimale efficiëntie moet men dus zo vroeg mogelijk kiezen voor ecodesign, van bij het concept van het product.

(Bijschriften bij de illustratie)

Typische etappes van de creatie van een product

Identificatie van de kansen

Ideeën

Voorafgaande studie en initiële concepten

Concepten

Gedetailleerde studie -  gedetailleerd concept

Een oplossing

Ontwikkeling, test en validatie

Een prototype

Productie en introductie op de markt

Afgewerkte producten en verkoop

Productbeoordeling

 

Zo vroeg mogelijk de milieuaspecten overwegen

Technische keuzes      80%

Ecologische keuzes     80%

 

Tijd                 20%                                        100%

Bron : Cel Ecodesign van het Institut de Développement de Produit du Québec