CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Het economisch argument blijft vandaag de belangrijkste hefboom om bedrijven te sensibiliseren. De uitwerking van milieubewuste strategieën is voor hen niet per definitie synoniem van rendabiliteit. Meer bepaald geloven zij dat de investeringen qua tijd, energie en kosten te hoog liggen.

Nochtans heeft een betere beheersing van de product- en dienstontwikkeling voor gevolg dat de activiteiten geoptimaliseerd worden en dat de daarmee gepaard gaande kosten dalen. Minder productieafval tijdens de fabricage van een product laat bijvoorbeeld toe de relatieve energiekosten te verlagen, minder grondstoffen te verbruiken en/of de kosten voor de afvalverwerking te verlagen.

Ecodesign draagt bij tot een positieve economische return : de inkomsten die gegenereerd worden door de verkoop van de producten en diensten stijgt omdat de variabele productiekosten (energie, grondstoffen…) dalen.

Van de 30 bedrijven die kozen voor ecodesign en deelnamen aan de studie van de cel ecodesign en levenscyclusbeheer van St-Etienne (Frankrijk), boekten er 28 een nettowinst ten opzichte van de traditionele productie, hetzij door een verhoging van de inkomsten, hetzij door de verlaging van de variabele kosten. Dit illustreert duidelijk dat deze aanpak wel degelijk rendeert.