CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Er zijn veel verschillende milieumaatregelen en men haalt ze vaak door elkaar. Ecodesign wordt vaak verward met milieubeheer omwille van zijn talrijke criteria en fases. Het is waar dat beide methodes een gelijkaardig doel nastreven en het bedrijf toelaten rekening te houden met zijn ecologische voetafdruk, deze in te schatten en terug te schroeven. Maar de aanpak en het actiedomein verschillen. Een bedrijf bestaat meestal uit een of meer afdelingen die een aantal handelingen uitvoeren die overeenstemmen met een of meer etappes van de levenscyclus van de producten of diensten. Wanneer het bedrijf besluit om milieuoverwegingen te integreren in zijn economische activiteit, of deze verder door te trekken, dan heeft het twee mogelijkheden. Het kan zich focussen op de impact van zijn site en/of nadenken over de impact van de ontwikkeling van zijn producten of diensten.

 

Milieumanagement pikt in op de sitegerichte aanpak en focust op interne activiteiten en organisatorische praktijken waarvan de impact op het milieu verminderd kan worden. Het beheer van water, de isolatie van het gebouw, de verlichting en verwarming en het afval sorteren zijn even zoveel voorbeelden van aspecten waarmee het milieumanagement rekening houdt. Verschillende initiatieven zoals de EMAS en ISO14001-labels zijn toonaangevende voorbeelden van deze aanpak. In Brussel ontwierp het BIM het label van ecodynamische onderneming voor Brusselse bedrijven die zich inspannen om hun activiteiten in situ te verbeteren.

 

Ecodesign van zijn kant heeft een globale visie van de producten of diensten die het bedrijf aanbiedt en houdt rekening met de impact die deze hebben gedurende hun volledige levensduur, van concept tot en met levenseinde. Die aanpak verlaat letterlijk de muren van het bedrijf en biedt een transversale kijk op de milieu-impact van de bedrijfsactiviteit. Door een begeleiding op maat van bedrijven uit alle sectoren voor te stellen, is de Cel Ecodesign van UCM de toonaangevende instantie terzake in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De site- en productbenaderingen kunnen dus duidelijk van elkaar onderscheiden worden maar zijn complementair. Het bedrijf dat wil kiezen voor een milieuaanpak kan al naargelang zijn specifieke uitdagingen kiezen voor de ene of de andere aanpak, maar het kan ze ook combineren of na elkaar uitvoeren.

 

(Bijschriften bij illustratie)

BIM-label ecodynamische onderneming

Productbenadering                 Sitebenadering

Cel Ecodesign UCM              Ecodesign

                        Milieumanagementsysteem