CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

Rekening houdend met de sanitaire, financiële, economische en ecologische crisissen die elkaar opvolgden, gaan de klanten op zoek naar betrouwbare producten en diensten die hun investering laten renderen en tegelijkertijd proberen zij hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het milieu wordt dus steeds meer geïntegreerd in hun consumptiekeuzes. Ecodesignproducten en –diensten laten toe in te spelen op de verwachtingen van de consumenten die consum-actoren worden. Door vereenvoudigde producten en diensten aan te bieden die aangepast en duurzaam zijn, en minder energie verbruiken, biedt het bedrijf dat voor ecodesign kiest de consument een alternatief om zijn portefeuille in crisistijd te rendabiliseren. Het is tevens een manier om de klantentrouw te stimuleren.

Ecodesign bevordert ook de relaties met de leveranciers die gekozen kunnen worden in functie van milieucriteria. De milieuprestaties van producten of diensten zijn een selectiecriterium geworden dat steeds vaker voorkomt in lastenboeken. De gidsen voor duurzame aankopen zijn een voorbeeld van deze integratie.